Atex w odpylaniu

 

Zmniejszenie ryzyka wybuchu i przestojów w produkcji

Przez wiele lat JKF był wiodącą firmą na rynku w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, dostarczając m.in. urządzenia dedykowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Wraz z wprowadzeniem europejskiej dyrektywy ATEX, odnoszącej się również do środowiska pracy,  ten obszar bezpieczeństwa został dodatkowo wyróżniony.

Termin ATEX wywodzi się z francuskiego ATmosphères EXplosibles (atmosfery wybuchowe) i odnosi się do urządzeń zabezpieczających i systemów stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (gazu lub pyłu). 

Dyrektywa ATEX ma szczególne zastosowanie w  branżach, w których powstają zarówno pyły jak i łatwopalne gazy. Zastosowanie skutecznego systemu odpylania odgrywa tu znaczącą rolę. Redukcja ilości pyłu powstającego w procesie produkcji zwiększa niezawodność maszyn oraz minimalizuje ilość i czas przestojów.