Wentylatory

Wysoce wydajne wentylatory

Podczas transportu powietrza występuje opór we wszystkich możliwych formach z powodu tarcia, co oznacza zmniejszenie ciśnienie w kierunku przepływu. Aby zapewnić transport powietrza należy zwiększyć ciśnienie w stopniu umożliwiającym zrównoważenie strat ciśnienia. Osiąga się to zwykle poprzez stosowanie systemów wentylatorowych oraz wentylatorów osiowych zaprojektowanych w celu przenoszenia powietrza w kierunku wylotu.

Wydajność wentylatora zależy zawsze od aktualnego przepływu objętościowego na wlocie. Jeżeli przepływ objętościowy jest określany w temperaturze innej niż wentylator w danej sytuacji operacyjnej, należy go skorygować.

Silniki i wentylatory są zwykle dostarczane jako jedna jednostka. JKF projektuje swoje wentylatory dla optymalnej wydajności i bardzo ważnym zadaniem jest wybranie prawidłowego wentylatora dla określonego zadania. Prędkość z jaką pracuje wentylator można odczytać z wykresu dla danego wentylatora. Moc pobierana zależy od oporu w systemie.

Dostępnych jest wiele typów wirników, z których każdy jest zaprojektowany dla określonego zadania:

Wentylator osiowy z wirnikiem
Posiada płaskie nachylone do tyłu łopatki i służy do transportu czystego powietrza.
Ten typ wentylatora posiada następujące właściwości:
- Wysoka wydajność
- Wytrzymała konstrukcja
- Bardzo małe odchylenia w przepływie w przypadku zmieniającego się oporu

Wentylator promieniowy z wirnikiem T
Posiada nachylone do tyłu łopatki i służy do transportu różnorodnych materiałów. 
Ten typ wentylatora posiada następujące właściwości:
- Wersje średnio- i wysokociśnieniowe
- Wytrzymała konstrukcja
- Wysoki stopień samoczyszczenia
- Może obsługiwać duże ilości materiałów
- Dostępna specjalna wersja dla transportu plastiku i papieru

Pobierz cały katalog produktów lub wybierz określoną grupę produktów oraz produkty w przeglądzie produktów po prawej stronie.