Transport pneumatyczny

 

Transport pneumatyczny w przemyśle drzewnym 

W zakładach drzewnych część transportowanych materiałów jest drewno o różnym stopniu rozdrobnienia. Może to być surowiec poddawany dalszym procesom obróbki mechanicznej lub chemicznej jak np. zrębki lub wióry technologiczne, albo odpad powstający przy obróbce mechanicznej, czyli wióry odpadowe, trociny, pył.

Podstawowe zalety transportu pneumatycznego:

  • szybkie przesyłanie dowolnych ilości materiałów sypkich, rozdrobnionych nawet na stosunkowo duże odległości,
  • możliwość prowadzenia rurociągów transportowych w dowolnych płaszczyznach,
  • oddzielenie pyłów i zanieczyszczeń od atmosfery przy stanowisku pracy,
  • jeżeli przesyłany materiał stanowi surowiec, półfabrykat lub produkt gotowy, stosując transport pneumatyczny można uniknąć strat materiałowych
  • możliwe jest odbieranie materiału z kilku punktów i przesyłanie go do miejsca docelowego
  • automatyzacja procesu transportu i przełądunków
  • możliwość łączenia instalacji transportu pneumatycznego z przenośnikami mechanicznymi (zgrzebłowymi itp.)

Dobór odpylacza w instalacji transportu pneumatycznego i odpylania

Najprostszym i skutecznym dla wiórów i trocin odpylaczem jest cyklon. Wytrącanie cząstek zanieczyszczeń powietrza następuje w nim w wyniku wykorzystania siły odśrodkowej. Skuteczność odpylania w cyklonie spada wraz ze zmniejszaniem się cząstek stałych.
W układach transportu pneumatycznego i odpylania, w których występuje pył o znacznym rozdrobnieniu należy stosować filtry inaczej nazywane odpylaczami filtracyjnymi.
Dobór odpowiedniego odpylacza jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na prawidłowe działanie instalacji odpylania i transportu pneumatycznego.